เลือกรูปที่จะ Upload ไม่เกิน 5 MB

นามสกุลที่สามารถ Upload ได้ jpg, jpeg, png, gif